Anope 1.8.9.3131 - NickServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	NickServ Et permet "registrar" un nickname i
  	prevenir a d'altres utilitzar-lo. Les següents comandes
  	permeten el registre i manteniment de nicknames;
  	per a utilitzar-los, escriu /msg NickServ comanda.
  	per més informació sobre una comanda especifica
  	escriu /msg NickServ HELP comanda.
  
  
 • REGISTER
  	Sintaxis: REGISTER clau [email]
  
  	Registra el teu nickname a la base de dades de NickServ. Un
  	cop registrat, pots utilitzar les comandes SET i ACCESS
  	per configurar els parametres del teu nick al teu gust.
  	Assegura't de recordar la clau que vas fer servir per
  	registrar-te - la necessitaras per fer canvis en el teu nick
  	(Tingues en compte que les majuscules importen! AUJAC,
  	Aujac, i aujac són totes claus diferents!)
  
  	Guies per escollir claus:
  
  	Las claus no han de ser fàcils d'endevinar. Per exemple,
  	utilitzar el teu nom real com clau es una mala idea. Utilitzar
  	el teu nickname com a clau es una idea pitjor :( i,
  	de fet, NickServ no ho permetria. A mes, claus curtes
  	son vulnerables a ser encertades, aixi que hauries d'escollir una
  	clau de com a mínim 5 caràcters.
  	Per últim, el caràcter d'espai no pot ser utilitzat.
  
  	El parametre email es opcional i establira l'email pel
  	teu nick inmediatament. Com sigui, pot ser que sigui demanat
  	en certes xarxes.
  	La teva privacitat es respectada; aquest e-mail no sera donat a
  	terceres persones.
  
  	Aquesta comanda crea un nou grup pel teu nickname
  	que et permetra registrar altres nicks després compartint
  	la mateixa configuració, memos i privilegis. Per més
  	informació sobre aquesta característica, escriu /msg NickServ
  	HELP GROUP.
  
  
 • GROUP
  	Sintaxis: GROUP grupo clau
  
  	Aquesta comanda fa que el teu nickname s'adhereixi al grup de nicknames
  	grup. clau es la de teu nickname.
  
  	L'unió a un grup et permetra compartir configuracions,
  	memos, i privilegis en canals amb tots els nicknames en un
  	grup, i molt més!
  
  	Un grup existeix sempre i quant sigui servible. Això
  	significa que si un nick del grup es eliminat, no perdràs
  	les caracteristiques compartides descrites anteriorment, sempre i
  	quant al menys un nick quedi al grup.
  
  	Pots utilitzar aquesta comanda encara que no estigui registrar el teu
  	nick. Si el teu nick ja esta registrat hauras d'identificar-te
  	abans d'utilitzar aquesta comanda. Escriu /msg NickServ HELP
  	IDENTIFY per més informació. Potser que no sigui possible
  	a la teva xarxa.
  
  	Es recomenable utilitzar aquesta comanda amb un nick no registrat ja
  	que sera registrat automaticament quant l'utilitzis.
  	Pots utilitzar-la amb un nick ja registrat (per canviar de grup)
  	sols si els administradors de la teva xarxa ho permeten.
  
  	Pots estar en un sol grup a la vegada. L'unió de
  	grups no es possible.
  
  	Tingues en compte: tots els nicks en un grup comparteixen la
  	mateixa clau.
  
  
 • IDENTIFY
  	Sintaxis: IDENTIFY clau
  
  	Informa a NickServ que tu ets realment el propietari del teu nick.
  	Moltes comandes requereixen que t'identifiquis amb aquesta
  	comanda abans d'utilitzar-les. La clau hauria de ser la mateixa
  	que va ser enviada amb la comanda REGISTER.
  
  
 • LOGOUT
  	Sintaxis: LOGOUT
  
  	Aquesta comanda inverteix l'efecte de IDENTIFY, o sigui,
  	et fa ja no reconeixible com a propietari del teu nick.
  	Tingues en compte que no et sera obligatori identificar-te
  	un altre cop.
  
  
 • DROP
  	Sintaxis: DROP [nickname]
  
  	Elimina el teu nickname de la base de dades de NickServ. Un nick
  	que ha estat eliminat esta lliure per que qualsevol persona
  	el registri.
  
  	Pots eliminar un nick en el teu grupo indicant-lo com a
  	parametre nick.
  
  	Abans d'utilitzar aquesta comanda has d'identificar-te amb la teva
  	clau (/msg NickServ HELP IDENTIFY per més informació).
  
  
 • ACCESS
  	Sintaxis: ACCESS ADD mascara
  	     ACCESS DEL mascara
  	     ACCESS LIST
  
  	Modifica o mostra la llista d'accés pel teu nick. Aquesta
  	és la llista d'adreces que seran automaticament
  	reconegudes per NickServ com autoritzades a utilitzar el nick. Si
  	vols utilitzar el nick des d'una adreça diferent,
  	has d'enviar una comanda IDENTIFY per fer que NickServ et
  	reconegui.
  
  	Exemples:
  
  	  ACCESS ADD anyone@*.aujac.org
  	    Permet accés a l'usuari anyone des de
  	    qualsevol maquina en el domini aujac.org.
  
  	  ACCESS DEL anyone@*.aujac.org
  	    Anul.la la comanda anterior.
  
  	  ACCESS LIST
  	    Mostra la llista d'accés actual.
  
  
 • SET
  	Sintaxis: SET Opció parametres
  
  	Estableix varies opcions per a nicknames. Opció pot ser
  	una de:
  
  	  DISPLAY  Estableix el display del teu grup amb serveis
  	  PASSWORD  Estableix la clau del teu nickname
  	  LANGUAGE  Estableix el llenguatge amb el que els serveis
  	          t'enviaran missatges
  	  URL    Associa una URL amb el teu nickname
  	  EMAIL   Associa un E-mail amb el teu nickname
  	  ICQ    Associa un numero ICQ amb el teu nickname
  	  GREET   Associa un salutació amb el teu nickname
  	  KILL    Activa o desactiva la protecció
  	  SECURE   Activa o desactiva la seguretat de nickname
  	  PRIVATE  Preveu el teu nickname d'apareixer en un
  	          /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Oculta algunes parts de la teva informació
  	  MSG    canvia el metode de comunicació amb els
  	          serveis
  	  AUTOOP   Should services op you automatically.
  
  	Per utilitzar aquest comanda, has d'identificar-te primer
  	utilitzant la teva clau (/msg NickServ HELP IDENTIFY
  	per mes informació).
  
  	Escriu /msg NickServ HELP SET opció per mes
  	informació sobre una opció especifica.
  
  
 • SET DISPLAY
  	Sintaxis: SET DISPLAY nou-display
  
  	canvia el display utilitzat per referir-te al teu grup de
  	nicks en serveis. El nou display HA DE SER un nick
  	del teu grup.
  
  
 • SET PASSWORD
  	Sintaxis: SET PASSWORD nueva-clau
  
  	Canvia la clau utilitzada per identificar-te com el
  	propietari del nick.
  
  
 • SET LANGUAGE
  	Sintaxis: SET LANGUAGE numero
  
  	Canvia el llenguatge que serveis utilitza per enviar-te missatges
  	(per exemple, al respondre a una comanda que enviis).
  	numero ha de ser escollit de la llista de llenguatges
  	soportats:
  
  
  
 • SET URL
  	Sintaxis: SET URL url
  
  	Associa l'URL donada amb el teu nickname. Aquesta URL
  	sera mostrada quant algu demani informació
  	sobre el teu nick amb la comanda INFO.
  
  
 • SET EMAIL
  	Sintaxis: SET EMAIL direccion
  
  	Associa el E-mail donat amb el teu nickname. L'e-mail
  	sera mostrat quant algu demani informació
  	sobre el teu nick amb la comanda INFO.
  
  
 • SET HIDE
  	Sintaxis: SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Permet prevenir que certa informació sobre el teu nick sigui donada
  	quant es sol.licitada mitjançant la comanda NickServ INFO.
  	Pots ocultar la teva adreça e-mail (EMAIL), l'ultima
  	mascara usuari@host (USERMASK), i el teu últim missatge
  	quit (QUIT).
  	El segon parametre especifica si la informació ha de ser
  	ocultada (OFF) o mostrada (ON).
  
  
 • SET ICQ
  	Sintaxis: SET ICQ numero
  
  	Associa el numero ICQ donat amb el teu nickname. Aquest
  	numero sera mostrat quant algu soliciti
  	informació sobre el teu nick amb la comanda INFO.
  
  
 • SET GREET
  	Sintaxis: SET GREET missatge
  
  	Fa que el missatge introduit sigui la salutació pel teu nickname,
  	el que sera mostrat quant entris a un canal amb la
  	opció GREET habilitada, sempre i quant tinguis
  	l'accés necessari.
  
  
 • SET KILL
  	Sintaxis: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Canvia la protecció automàtica del teu nick a on o off.
  	Amb protecció on, si un altre usuari intenta utilitzar el teu nick,
  	tindra un minut per canviar de nick, desprès del qual
  	NickServ canviara el seu nick automaticament.
  
  	Si estableixes QUICK, l'usuari tibdrà nomès 20 segons
  	per canviar el nick en comptes dels 60 habituals. Si selecciones
  	IMMED, el nick del usuari sera canviat automaticament
  	sense ser avisat ni donar-li oportunitat de canviar-lo abans;
  	per favor no utilitzis aquesta opció excepte que ho consideris
  	necessari. A mes, els administradors de la xarxa poden haber
  	deshabilitat aquesta opció.
  
  
 • SET SECURE
  	Sintaxis: SET SECURE {ON | OFF}
  
  	Canvia les caracteristiques de seguretat de NickServ pel teu nick a on
  	u off. Amb SECURE establert, has d'especificar la teva clau
  	per ser reconegut com propietari del nick, a pesar de que la teva adreça
  	estigui a la llista d'accéss. D'altra banda, si estas a la llista
  	d'accés, NickServ no te auto-kickejara no important l'establiment de l'opció
  	KILL.
  
  
 • SET PRIVATE
  	Sintaxis: SET PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Fa que NickServ activi o desactivi l'opció de privacitat del teu
  	nick. Amb PRIVATE establert,el teu nickname no apareixera en les
  	llistes de nicknames generades amb la comanda LIST de NickServ.
  	(D'altra banda, qualsevol persona que sapigue el teu nick podra comprobar
  	la teva informació utilitzant la comanda INFO.)
  
  
 • UPDATE
  	Sintaxis: /msg NickServ UPDATE
   
  	Syntax: UPDATE
  
  	Updates your current status, i.e. it checks for new memos,
  	sets needed chanmodes (ModeonID) and updates your vhost and
  	your userflags (lastseentime, etc).
  
  
 • SET HIDE
  	Sintaxis: SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Permet prevenir que certa informació sobre el teu nick sigui donada
  	quant es sol.licitada mitjançant la comanda NickServ INFO.
  	Pots ocultar la teva adreça e-mail (EMAIL), l'ultima
  	mascara usuari@host (USERMASK), i el teu últim missatge
  	quit (QUIT).
  	El segon parametre especifica si la informació ha de ser
  	ocultada (OFF) o mostrada (ON).
  
  
 • SET MSG
  	Sintaxis: SET MSG {ON | OFF}
  
  	Et permet escollir la forma en la que els serveis es
  	comunicaran amb tu. Amb MSG establert, els serveis
  	utilitzaran msgs, de l'altra forma utilitzaran notícies.
  
  
 • RECOVER
  	Sintaxis: /msg NickServ RECOVER nickname [password]
   
  	Syntax: RECOVER nickname [password]
  
  	Allows you to recover your nickname if someone else has
  	taken it; this does the same thing that NickServ does
  	automatically if someone tries to use a kill-protected
  	nick.
  
  	When you give this command, NickServ will bring a fake
  	user online with the same nickname as the user you're
  	trying to recover your nick from. This causes the IRC
  	servers to disconnect the other user. This fake user will
  	remain online for NickServ to ensure that the other
  	user does not immediately reconnect; after that time, you
  	can reclaim your nick. Alternatively, use the RELEASE
  	command (/msg NickServ HELP RELEASE) to get the nick
  	back sooner.
  
  	In order to use the RECOVER command for a nick, your
  	current address as shown in /WHOIS must be on that nick's
  	access list, you must be identified and in the group of
  	that nick, or you must supply the correct password for
  	the nickname.
  
  
 • RELEASE
  	Sintaxis: /msg NickServ RELEASE nickname [password]
   
  	Syntax: RELEASE nickname [password]
  
  	Instructs NickServ to remove any hold on your nickname
  	caused by automatic kill protection or use of the RECOVER
  	command. This holds lasts for NickServ;
  	this command gets rid of them sooner.
  
  	In order to use the RELEASE command for a nick, your
  	current address as shown in /WHOIS must be on that nick's
  	access list, you must be identified and in the group of
  	that nick, or you must supply the correct password for
  	the nickname.
  
  
 • GHOST
  	Sintaxis: GHOST nickname [clau]
  
  	Termina una sessió IRC "fantasma" utilitzant el teu nick. Una
  	sessió fantasma és una connexió falsa, de tal manera que els
  	servidors IRC creuen esta en linea per una raó o altre.
  	Tipicament, això succeix si el teu ordinador es bloqueja o la
  	teva connexió a internet es talla mentres estas
  	a IRC.
  
  	Per utilitzar la comanda GHOST per un nick, la teva
  	adreça actual mostrada a /WHOIS ha d'estar a la llista
  	d'accés d'aquest nick, has d'estar identificat i en el
  	grup d'aquest nick, o has de proveir la clau correcta
  	per aquest nickname.
  
  
 • INFO
  	Sintaxis: INFO nickname [ALL]
  
  	Mostra informació relativa al nick que s'especifiqui,
  	tal com el propietari del nick, l'ultima adreça utilitzada
  	i temps, i opcions del nick. Si estas identificat amb el
  	nick per el qual demanes informació i utilitzes el parametre
  	ALL, podras veure tota la informació; independentment de
  	si esta oculta o no.
  
  
 • LIST
  	Sintaxis: LIST patró
  
  	Llista tots els nicknames que concordin amb el patró
  	donat, en el format nick!usuari@host. Nicks amb
  	l'opció PRIVATE establerta no seran mostrats.
  
  	Exemples:
  
  	  LIST *!cistus@aujac.org
  	    Llista tots els nicks registrats per cistus@aujac.org.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Llista tots els nicks registrats amb Bot en els seus
  	    noms (sensible a majuscules i miniscules).
  
  	  LIST *!*@*.aujac.org
  	    Llista tots els nicks registrats per usuaris amb el
  	    domini aujac.org.
  
  
 • ALIST
  	Sintaxis: /msg NickServ ALIST [level]
   
  	Syntax: ALIST [level]
  
  	Lists all channels you have access on. Optionally, you can specify
  	a level in XOP or ACCESS format. The resulting list will only
  	include channels where you have the given level of access.
  
  	Examples:
  	  ALIST Founder
  	    Lists all channels where you have Founder
  	  access.
  
  	  ALIST AOP
  	    Lists all channels where you have AOP access
  	  or greater.
  
  	  ALIST 10
  	    Lists all channels where you have level 10
  	  access or greater.
  
  	Channels that have the NOEXPIRE option set will be prefixed by
  	an exclamation mark.
  
  
 • GLIST
  	Sintaxis: GLIST
  
  	Llista tots els nicks en el teu grup.
  
  
 • STATUS
  	Sintaxis: STATUS nickname...
  
  	Retorna informació sobre si l'usuari que utilitza el nick especificat
  	ha estat reconegut com el propietari del nickname.
  	La resposta te el següent format:
  
  	  nickname codi-del-status
  
  	A on nickname es el nickname enviat amb la comanda, i
  	codi-del-status es un dels següents:
  
  	  0 - Usuari no esta en linea o el nick no esta registrat.
  	  1 - Usuari no reconegut com el propietari del nick.
  	  2 - Usuari reconegut sols mitjançant la llista d'accés.
  	  3 - Usuari reconegut mitjançant autentificació per clau.
  
  	Fins 16 nicknames poden ser enviats amb cada comanda. El
  	reste seran ignorats. If no nickname is given, your status
  	will be returned.
  
  
 • SENDPASS
  	Sintaxis: SENDPASS nickname
  
  	Envia la clau del nickname donat a l'adreça
  	e-mail establerta en el registre del nickname. Aquesta comanda
  	es sumament útil per recuperar claus perdudes.
  
  	Pot ser limitat a operadors d'IRC en certes
  	xarxes.
  
  	Aquesta comanda no esta disponible quant encriptació esta habilitada.
  
  
 • EXPIRES
  	Nicknames en desus estan subjectes a l'expiració
  	automatica, en altres paraules, seran esborrats després
  	de %d dies.
  
  
 • SERVADMIN HELP
  	Administradors de serveis poden també eliminar qualsevol
  	nickname sense tenir que identificar-se pel nick i poden
  	veure la llista d'accés per qualsevol nickname
  	(/msg NickServ ACCESS LIST nick).
  
  
 • SERVADMIN LOGOUT
  	Sintaxis: LOGOUT [nickname [REVALIDATE]]
  
  	Sense un parametre, desfà l'efecte de la comanda IDENTIFY,
  	és a dir, fa que no siguis reconegut com l'autentic propietari del nick
  	Tingues en compte, que no seras necessari tornar-te a identificar.
  
  	Amb un parametre, fa lo mateix pel nick donat. Si
  	a més a més especifiques REVALIDATE, els serveis requeriran
  	a l'esmentat nick a reidentificar-se. Aquest ús esta limitat a
  	administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN DROP
  	Sintaxis: DROP [nickname]
  
  	Sense un parametre, elimina el teu nickname de la base de dades de
  	NickServ.
  
  	Amb un parametre, elimina el nick esmentat de la base de
  	dades. Pots eliminar qualsevol nick del teu grup sense
  	privilegis especials. Eliminar qualsevol nick esta
  	limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN LIST
  	Sintaxis: LIST patró [FORBIDDEN] [SUSPENDED] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]
  
  	Llista tots els nicknames registrats que concordin amb el
  	patró donat, en el format nick!usuari@host. Nicks amb
  	L'opció PRIVATE tan sols sera mostrada a administradors
  	de serveis. Nicks amb l'opció NOEXPIRE establerta tindran
  	un ! avantposat al nickname per a administradors de
  	serveis.
  
  	If the FORBIDDEN, SUSPENDED, NOEXPIRE or UNCONFIRMED options are given, only
  	nicks which, respectively, are FORBIDDEN, SUSPENDED, UNCONFIRMED or have the
  	NOEXPIRE flag set will be displayed. If multiple options are
  	given, all nicks matching at least one option will be displayed.
  	These options are limited to Services admins.
  
  	Exemples:
  
  	  LIST *!cistus@aujac.org
  	    Llista tots els nicks registrats per cistus@aujac.org.
  
  	  LIST *Bot*!*@*
  	    Llista tots els nicks registrats amb Bot en
  	    els seus noms. (no sensible a majuscules i minuscules).
  
  	  LIST * NOEXPIRE
  	    Llista tots els nicks registrats que hagin estat establerts
  	    a no caducitat.
  
  
 • SERVADMIN ALIST
  	Sintaxis: /msg NickServ ALIST [nickname] [level]
   
  	Syntax: ALIST [nickname] [level]
  
  	With no parameters, lists channels you have access on. With
  	one parameter, lists channels that nickname has access
  	on. With two parameters lists channels that nickname has
  	level access or greater on.
  
  	This use limited to Services admins.
  
  
 • SERVADMIN GLIST
  	Sintaxis: GLIST [nickname]
  
  	Sense un parametre, llista tots els nicknames en el teu
  	grup.
  
  	Amb un parametre, llista tots els nicknames que hi ha
  	en el grup del nick esmentat.
  	El seu ús esta limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SERVADMIN GETPASS
  	Sintaxis: GETPASS nickname
  
  	Retorna la clau pel nickname donat. Tingues en compte
  	que quant aquesta comanda es utilitzada, un missatge inclouent
  	la persona que va executar la comanda i el nickname en el qual
  	va ser utilitzat sera establert i enviat com WALLOPS/GLOBOPS.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  	Aquesta comanda no esta disponible si encriptació esta habilitada.
  
  
 • SERVADMIN FORBID
  	Sintaxis: FORBID nickname [raó]
  
  	Impedeix que un nickname sigui registrat o utilitzat per algú.
  	Pot ser cancel.lat eliminat el nick.
  
  	En algunes xarxes, la raó es necessaria.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
  
 • SERVADMIN INFO
  
  	Administradors de serveis poden utilitzar el parametre
  	ALL amb qualsevol nick.
  
  
 • SASET
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname option parameters.
   
  	Syntax: SASET nickname option parameters.
  
  	Sets various nickname options. option can be one of:
  
  	  DISPLAY  Set the display of the group in Services
  	  PASSWORD  Set the nickname password
  	  URL    Associate a URL with the nickname
  	  EMAIL   Associate an E-mail address with the nickname
  	  ICQ    Associate an ICQ number with the nickname
  	  GREET   Associate a greet message with the nickname
  	  KILL    Turn protection on or off
  	  SECURE   Turn nickname security on or off
  	  PRIVATE  Prevent the nickname from appearing in a
  	          /msg NickServ LIST
  	  HIDE    Hide certain pieces of nickname information
  	  MSG    Change the communication method of Services
  	  NOEXPIRE  Prevent the nickname from expiring
  	  LANGUAGE  Set the language Services will use when
  	        sending messages to nickname
  
  	Type /msg NickServ HELP SASET option for more information
  	on a specific option. The options will be set on the given
  	nickname.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET DISPLAY
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname DISPLAY new-display
   
  	Syntax: SASET nickname DISPLAY new-display
  
  	Changes the display used to refer to the nickname group in
  	Services. The new display MUST be a nick of the group.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET PASSWORD
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname PASSWORD new-password
   
  	Syntax: SASET nickname PASSWORD new-password
  
  	Changes the password used to identify as the nick's	owner.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET URL
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname URL url
   
  	Syntax: SASET nickname URL url
  
  	Associates the given URL with the nickname. This URL
  	will be displayed whenever someone requests information
  	on the nick with the INFO command.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET EMAIL
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname EMAIL address
   
  	Syntax: SASET nickname EMAIL address
  
  	Associates the given E-mail address with the nickname.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET ICQ
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname ICQ number
   
  	Syntax: SASET nickname ICQ number
  
  	Associates the given ICQ number with the nickname. This
  	number will be displayed whenever someone requests
  	information on the nick with the INFO command.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET GREET
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname GREET message
   
  	Syntax: SASET nickname GREET message
  
  	Makes the given message the greet of the nickname, that
  	will be displayed when joining a channel that has GREET
  	option enabled, provided that the user has the necessary
  	access on it.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET KILL
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
  
  	Turns the automatic protection option for the nick
  	on or off. With protection on, if another user
  	tries to take the nick, they will be given one minute to
  	change to another nick, after which NickServ will forcibly change
  	their nick.
  
  	If you select QUICK, the user will be given only 20 seconds
  	to change nicks instead of the usual 60. If you select
  	IMMED, user's nick will be changed immediately without being
  	warned first or given a chance to change their nick; please
  	do not use this option unless necessary. Also, your
  	network's administrators may have disabled this option.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET SECURE
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname SECURE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname SECURE {ON | OFF}
  
  	Turns NickServ's security features on or off for your
  	nick. With SECURE set, you must enter your password
  	before you will be recognized as the owner of the nick,
  	regardless of whether your address is on the access
  	list. However, if you are on the access list, NickServ
  	will not auto-kill you regardless of the setting of the
  	KILL option.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET PRIVATE
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname PRIVATE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname PRIVATE {ON | OFF}
  
  	Turns NickServ's privacy option on or off for the nick.
  	With PRIVATE set, the nickname will not appear in
  	nickname lists generated with NickServ's LIST command.
  	(However, anyone who knows the nickname can still get
  	information on it using the INFO command.)
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET HIDE
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}
  
  	Allows you to prevent certain pieces of information from
  	being displayed when someone does a NickServ INFO on the
  	nick. You can hide the E-mail address (EMAIL), last seen
  	user@host mask (USERMASK), the services access status
  	(STATUS) and last quit message (QUIT).
  	The second parameter specifies whether the information should
  	be displayed (OFF) or hidden (ON).
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET MSG
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname MSG {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname MSG {ON | OFF}
  
  	Allows you to choose the way Services are communicating with
  	the given user. With MSG set, Services will use messages,
  	else they'll use notices.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET NOEXPIRE
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname NOEXPIRE {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Sets whether the given nickname will expire. Setting this
  	to ON prevents the nickname from expiring.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET AUTOOP
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname AUTOOP {ON | OFF}
   
  	Syntax: SASET nickname AUTOOP {ON | OFF}
  
  	Sets whether the given nickname will be opped automatically.
  	Set to ON to allow ChanServ to op the given nickname
  	automatically when joining channels.
  
  	Limited to Services admins.
  
  
 • SASET LANGUAGE
  	Sintaxis: /msg NickServ SASET nickname LANGUAGE number
   
  	Syntax: SASET nickname LANGUAGE number
  
  	Changes the language Services uses when sending messages to
  	nickname (for example, when responding to a command he sends).
  	number should be chosen from a list of supported languages
  	that you can get by typing /msg NickServ HELP SET LANGUAGE.